Persondatapolitik Malenes.dk

Denne persondatapolitik har til formål at oplyse dig om hvilke oplysninger Malenes behandler om dig, og hvad dine rettigheder i den forbindelse er. Vi opfordrer dig derfor til at gennemlæse politikken og gøre dig bekendt med behandlingen.

Kontaktoplysninger

Malenes

Sjællandsgade 1, sttv

4100 Ringsted

Telefon: 51209095

E-mailadresse: info@yogaverset.dk

Behandling af personoplysninger

Malenes er dataansvarlig for dine data, vi behandler dem i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning, herunder inden for de rammer, der er beskrevet i denne politik. Vi modtager generelt kun data du selv har oplyst os.

Medlemskab

Formål: At opretholde et medlemskab

Kategori: Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer

Kilde: Den registrerede selv

Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 litra b

Videregivelse: Oplysningerne videregives ikke

Opbevaring: Slettes to år efter afsluttet medlemskab

Kontaktformular

Formål: Besvare din henvendelse

Kategori: Navn, telefonnummer, e-mail, øvrige oplysninger du skriver i meddelelsen

Kilde: Den registrerede selv

Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 litra f – vores interesse i at behandle personoplysningerne for at kunne besvare henvendelsen

Videregivelse: Oplysningerne videregives internt i Koncernen hvis nødvendigt for at opfylde formålet

Opbevaring: Dine oplysninger slettes, når der ikke længere er behov for dem til at opfylde formålet

Dine rettigheder

Herunder kan du læse om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os via info@yogaverset.dk

 

Ret til indsigt: Du har ret til at vide hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, samt få en række oplysninger om behandlingen

Ret til berigtigelse: Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv

Ret til sletning: I nogle tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores fastsatte slettefrist

Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset

Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger

Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden

Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse: Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering

Klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er uenig i vores behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder, hvordan du klager og finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

0

Denne hjemmeside anvender Cookies. Ved at fortsætte på denne side accepterer du brug af cookies.